Voor wie

Voor wie is Woonvorm de Maten (Boerderij de Keulvoet vanaf 2025) bedoeld?

Nu 6, straks 10
Binnen ‘Woonvorm de Maten’ biedt het gezin van Jolanda en Richard Wensink een beschermde woonplek aan 6 mensen met een verstandelijke beperking, autisme, AD(H)D, PTSS en/of hechtingsproblemen. Na de verhuizing naar ‘Boerderij de Keulvoet’ (2025) biedt de vernieuwde woonvorm ruimte aan 10 huisgenoten die elk een eigen modern appartement krijgen.

De huisgenoten
Jolanda en Richard vinden het belangrijk dat iedereen die met hun samenleeft zich gelukkig en prettig voelt en dat het huis voelt als een veilig thuis waar je jezelf mag zijn. Er mag gelachen en geleerd worden. Iedereen heeft een duidelijke eigen stem en regie over hun leven en de geboden zorg. Doel is om de huisgenoten zo zelfstandig mogelijk hun leven te laten leiden en hun ontwikkeling optimaal te ondersteunen.

Criteria bij het aannemen van huisgenoten op basis van een begeleidingsvraag

 • Huisgenoot is 18 jaar of ouder.
 • Huisgenoot heeft een daginvulling (werk/vrijwilligerswerk/dagbesteding/school).
 • Huisgenoot heeft een stabiel inkomen en kan zelfstandig de woonkosten betalen.
 • Huisgenoot heeft meer veiligheid/nabijheid nodig dan zelfstandig wonen met reguliere thuisondersteuning kan bieden.
 • Huisgenoot beschikt over indicatie WMO of WLZ.
 • Huisgenoot is gemotiveerd voor wonen in een woonvorm met huisgenoten met de wens om daarbinnen zo zelfstandig mogelijk te zijn.

Uitsluitingen
Er zijn situaties waarin besloten wordt de begeleidingsvraag niet te accepteren. Dit is het geval als: 

 • de situatie rondom de zorgvrager dusdanig is dat Woonvorm de Maten onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen;
 • de situatie rondom de zorgvrager maakt dat de veiligheid van de zorgverleners, andere zorgvragers en/of de zorgvrager zelf niet kan worden gegarandeerd;
 • er sprake is van problematisch/storend gedrag waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard is en niet/nauwelijks beïnvloedbaar is; 
 • de zorgvrager op voorhand vrijheidsbeperkende maatregelen opgelegd heeft gekregen;
 • de zorgvrager en/of naasten die seksueel intimiderend gedrag vertonen;
 • de zorgvrager zeer gewelddadig en/of psychotisch is naar zichzelf en/of anderen;
 • de zorgvrager geen hulp van Woonvorm de Maten accepteert
 • de zorgvrager het beheer en/of toedienen van medicatie wil overdragen aan Woonvorm de Maten;
 • de zorgvrager ernstige lichamelijk beperkt is en daardoor niet zelfstandig kan voortbewegen. Dit omdat Woonvorm de Maten slaapkamers heeft op de 1e en 2e etage. 

Kosten
Woonvorm de Maten (vanaf 2025 Boerderij de Keulvoet) is een ZIN-aanbieder (aangesloten bij Coöperatie Boer & Zorg). Bij een WLZ-indicatie VPT geboden, wat betekend dat er woonkosten in rekening gebracht worden voor huur en servicekosten. Bij een WMO-indicatie betalen geen woonkosten i.v.m. het wooncomponent.  

Aanmelden
Aanmeldingen verlopen via Jolanda Wensink, 06 23 19 45 41,  info@boerderijdekeulvoet.nl