Onze plannen

Wonen met respect voor de historische waarde van De Keulvoet
Op het erf van Boerderij de Keulvoet staan een aantal gebouwen. Deze gebouwen willen we opknappen en zoveel mogelijk in de oude staat herstellen vanuit respect voor de historische waarde van de Keulvoet.

Onder het dak van de koeienstal krijgt elke huisgenoot een eigen appartement voorzien van alles wat je mag verwachten van een nieuwe woning in de 21e eeuw. Door het dak van de koeienstal piept als een soort silo de gezamenlijke keuken met het kantoor.

Het woonhuis, de deel en de jongvee stal, worden zoveel mogelijk hersteld. Wij gaan wonen in het woonhuis. De deel en de jongvee stal zullen deels zakelijk en deels voor privé gebruikt worden.

Achter de koeienstal komt een grote parkeerplaats. Deze wordt toegankelijk gemaakt voor de buren van Philadelphia zodat zij over meer parkeerplaatsen beschikken als dit nodig is.

Verder zal het erf rondom de boerderij weinig veranderen; We maken het weer netjes zodat het weer past bij de boerderij. In onze ogen moet het vooral groen blijven zoals dit bij een boerderij past.