Begeleiding

Maatwerk afgestemd op de individu
Wij bieden onze huisgenoten de mogelijkheid om zo zelfstandig mogelijk te leven en zich optimaal te ontwikkelen. Wij bieden een beschermde woonplek, midden in de maatschappij met zorg op maat. Dit doen we nu al met Woonvorm de Maten. Hetzelfde hebben wij voor ogen straks vanuit Boerderij de Keulvoet.

Onze huisgenoten hebben een duidelijke eigen stem. Ze hebben zelf de regie over hun leven en de geboden zorg. De rol van ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) is zeer belangrijk. Veelvuldig is er overleg met hun om de richting te bepalen en bij te sturen.

Naast wonen (verblijf) bieden wij huishoudelijke ondersteuning, ondersteuning bij persoonlijke verzorging en begeleiding op maat*.

* Onze huisgenoten hebben allemaal een WLZ of WMO indicatie en betalen onze begeleiding met ZIN (Zorg in Natura).